top of page

         Silverex

           przez

   BAU-ART-TEC GmbH

Roderstr. 42,

85055 Ingolstadt
Niemcy

Telefon: 0841 99 36 07 20
Faks: 0841 99 36 07 22

E-mail: info@bau-art-tec.de

Rejestr handlowy:
Sąd Rejonowy w Ingolstadt
HRB 8883

NIP: 124/122/11942


NIP: DE320185495
Urząd Skarbowy w Ingolstadt

logo silverex.png

         przez 

Bau-Art-Tec GmbH

Zastrzeżenie / Zastrzeżenie

1. Treść oferty internetowej

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można udowodnić, że autor działał umyślnie lub w sposób rażący istnieje wina zaniedbania. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy autor był świadomy treści i było to technicznie możliwe i uzasadnione dla w tym celu, aby zapobiec wykorzystywaniu treści o charakterze bezprawnym. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linku na powiązanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo powiązanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych / powiązanych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszelkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, których zawartość może być dostępny z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do wykorzystanych we wszystkich publikacjach obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty . Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich wyłącznie na podstawie samej wzmianki! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Prywatność

Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy), wprowadzanie tych danych odbywa się na wyraźnie dobrowolnej podstawie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - dozwolone bez podawania takich danych lub poprzez podanie anonimowych danych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w wydawnictwie lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie do przesyłania informacji, o które wyraźnie nie wnioskowano, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec nadawców tzw. spamu, którzy naruszają ten zakaz.

5.Google Adsense

Ta strona internetowa korzysta z Google Adsense, usługi reklamy internetowej udostępnianej przez Google Inc., USA ("Google"). Google Adsense używa tak zwanych „cookies” (plików tekstowych), które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Google Adsense wykorzystuje również tak zwane „sygnały nawigacyjne” (małe niewidoczne grafiki) do zbierania informacji. Korzystając z sygnalizatora internetowego, można rejestrować i gromadzić proste czynności, takie jak ruch odwiedzających witrynę. Informacje generowane przez cookie i/lub sygnalizatory WWW na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika pod kątem reklam, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynie i reklam dla operatora witryny oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie na dysku twardym i wyświetlaniu sygnałów nawigacyjnych, wybierając „nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach przeglądarki (w MS Internet Explorer w „Dodatki > Opcje internetowe > Ochrona danych > Ustawienia”; w przeglądarce Firefox pod „Dodatki > Ustawienia > Prywatność > Pliki cookie”); zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo, w stosownych przypadkach, nie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

6. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo, w stosownych przypadkach, nie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

7.Facebook

Ta strona korzysta z wtyczek dostawcy Facebook.com, które są dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 w USA. Użytkowników naszej strony internetowej, na której zainstalowana jest wtyczka Facebooka, informujemy, że wtyczka nawiąże połączenie z Facebookiem, które zostanie przesłane do Państwa przeglądarki, aby wtyczka pojawiła się na stronie. Ponadto dane są przekazywane do serwera Facebooka, który zawiera informacje o Twoich odwiedzinach na naszej stronie głównej. Dla zalogowanych użytkowników Facebooka oznacza to, że dane dotyczące użytkowania są przypisywane do ich osobistego konta na Facebooku. Gdy tylko aktywnie korzystasz z wtyczki Facebooka jako zalogowany użytkownik Facebooka (np. klikając przycisk „Lubię to” lub korzystając z funkcji komentowania), dane te są przesyłane na Twoje konto na Facebooku i publikowane. Możesz tego uniknąć tylko poprzez wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Facebook można znaleźć w regulaminie ochrony danych na Facebooku.

8. Ważność niniejszego zastrzeżenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności/wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której dokonano odniesienia do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.

Źródło: Haftausschluss.org , szablon wyłączenia odpowiedzialności i ustawa o ochronie danych

bottom of page