top of page
logo silverex.png

         przez 

Bau-Art-Tec GmbH

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

3.1 Co do zasady konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni. Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego na naszej stronie głównej.

3.2 Jeśli odwołasz tę umowę, zapłaciliśmy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana standardowa dostawa przez nas) po nie później niż czternaście dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar. W przypadku tej spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Koszty odesłania produktu ponosimy tylko w przypadku wady produktu.

Poradnik:

a) Zanim zwrot będzie mógł nastąpić, musisz poprosić o numer zwrotu na naszej stronie głównej. W zależności od przyczyny zwrotu, etykieta zwrotna zostanie wysłana do Ciebie e-mailem. Uprzejmie prosimy jednak o powstrzymanie się od zwrotu towaru po odbiorze frachtu w ramach przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz niepotrzebnie kosztowną metodę wysyłki, możesz być uprawniony do dopłaty różnicy do zwrotu drogą pocztową.
b)
 Zwracamy również uwagę, że być może będziesz musiał zapłacić odszkodowanie za zwrot towaru bez oryginalnego opakowania produktu.
C)
 W drodze wyjątku prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku towarów, które nie są prefabrykowane i dla których produkcji decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez Państwa lub które są wyraźnie dostosowane do Państwa osobistych potrzeb.
D)
 Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconych produktów otrzymasz zwrot ceny zakupu. Koszty instalacji i demontażu towarów, a także inne usługi/prace, które zleciłeś nam w związku z towarami, nie podlegają zwrotowi w przypadku anulowania.
mi)
 Jeśli odeślesz nam towar bez dalszych wyjaśnień, zakładamy, że chcesz skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

bottom of page